TERVETULOA VETURIIN!
Info ja yhteys

Veturi ja ympäristö

Kauppakeskus Veturi on rakennettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja tavoitteena on energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan jatkuva kehittäminen.
Kauppakeskuksen katolle valmistui elokuussa 2018 yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Sen 3339 aurinkopaneelia tuottavat sähköä kauppakeskuksessa sijaitsevan K-Citymarketin tarpeisiin. Veturin lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja kaupan kylmäjärjestelmien lauhdelämpöä, ja vain kaikkein kovimmilla pakkasilla joudutaan turvautumaan kaukolämpöön. Kesällä kauppakeskuksen maalämpöjärjestelmän kautta tuotettua energiaa pystytään hyödyntämään viilennyksessä. Lajittelu  ja kierrätys on tehty helpoksi ja valaistuksessa käytetään led-valoja. Autopesulan vesien kierrätysjärjestelmä, ekologisesti siivotut toimitilat sekä K-Lataus -asema sähköautoille ovat lisäksi vain muutamia käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä.

Kauppakeskus Veturin toimintaa arvioidaan kansainvälisellä BREEAM -ympäristöluokitusjärjestelmällä. Järjestelmällä vertaillaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristökykyä yhtenäisin ja puolueettomin menetelmin. BREEAM In-Use -sertifiointi on maailmanlaajuisesti käytetyin kiinteistön ympäristötehokkuutta yhtenäisellä tavalla arvioiva järjestelmä. Sen avulla pyritään tehostamaan kiinteistön energiatehokasta ja ympäristöystävällistä toimintaa sekä parantamaan käyttäjien työskentely- ja elinolosuhteita sekä viihtyvyyttä. Ympäristöluokituksia jaetaan kahdessa eri osiossa, joita ovat Asset ja Management. Asset kuvaa kiinteistön ominaisuuksia ja Management tapaa, jolla kiinteistöä hoidetaan. Rakennuksia arvioidaan eri aiheryhmien perusteella, kuten energian- ja vedenkulutus, jätteiden lajittelu ja kierrätys, valaistus, energiatehokkaan toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä rakennusta käyttävien ihmisten hyvinvointi. Näille tekijöille määritellään pisteytys ja niiden perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana Pass, Good, Very Good, Excellent tai Outstanding (läpäisty, hyvä, erittäin hyvä, erinomainen tai loistava). Sertifiointia voidaan hakea, kun kiinteistö on ollut toiminnassa vähintään kaksi vuotta.

Veturi on saavuttanut jo rakennusvaiheessa BREEAM Very Good -tason joka tarkoittaa, että suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet erittäin hyvin. Viimeksi vuonna 2018 tehdyn arvioinnin mukaan sekä Veturin ylläpidon käytännöt (BREEAM In- Use, Technical management)  että kiinteistön ominaisuudet (BREEAM In-Use, Asset) ovat erinomaisella Excellent -tasolla.